Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn Đầy Đủ

Năm đặc điểm tính cách lớn là mô hình đánh giá tính cách tốt nhất và được chấp nhận và được sử dụng phổ biến nhất trong tâm lý học. Năm đặc điểm tính cách lớn được xây dựng từ các cuộc nghiên cứu thống kê của những phản ứng đối với các đặc điểm tính cách. Sử dụng kỹ thuật gọi là phân tích nhân tố, các nhà nghiên cứu có thể xem xét phản ứng của mọi người với hàng trăm đặc điểm tính cách và đặt câu hỏi "Đặc điểm tính cách nào là tốt nhất để gắn cho một cá nhân?". Điều này đã được thực hiện với nhiều mẫu từ khắp nơi trên thế giới và kết quả chung là, trong khi dường như có các biến số tính cách không giới hạn, năm đặc điểm tính cách nổi bật nhất được tổng hợp để giải thích cho rất nhiều người trả lời các câu hỏi về tính cách của họ: Tính hướng ngoại, Tính phản ứng tự nhiên, Tính Tương hợp, Tính Tận tâm và Tính Sẵn sàng trải nghiệm. Năm tính cách lớn không liên quan đến bất kỳ kiểm tra cụ thể nào, một loạt các biện pháp đã được phát triển để đo lường chúng. Bài đánh giá này sử dụng Mô hình Năm Đặc Tính lớn từ Mô hình đánh giá tính cách Quốc tế IPIP, được phát triển bởi Goldberg (1992).

Điều quan trọng cần lưu ý là các bài đánh giá tính nhân cách được sử dụng trong quá trình tuyển dụng và tuyển chọn là bản quyền có sở hữu trí tuệ của các công ty tạo ra chúng. Kết quả là họ có thể sử dụng những thuật ngữ khác nhau để mô tả các khía cạnh của tính cách mà họ đưa ra để đo lường. Điều này thường do các lý do về quyền tác giả và để phân biệt mình trong một thị trường, trong đó có một số lượng lớn các sản phẩm ít nhiều giống nhau theo nhiều cách.


Để tránh bất kỳ sự thiên vị nào có thể có và tránh xa bất kỳ vấn đề bản quyền nào, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa được công bố rộng rãi bởi nhà tâm lý học nổi tiếng Dr. John A. Johnson thuộc Đại học Bang Pennsylvania.


Điều quan trọng là bỏ qua mối liên hệ tích cực hoặc tiêu cực mà những từ này có trong ngôn ngữ hàng ngày. Ví dụ, Tính Tương hợp rõ ràng là thuận lợi để đạt được và duy trì sự nổi tiếng. Người có tính thích hợp được yêu thích hơn so với những người không có đặc tính này. Mặt khác, Tính tương hợp cao (dễ chấp nhận) lại không hữu ích trong các tình huống đòi hỏi phải có những quyết định khó khăn hoặc hoàn toàn khách quan.


Những người có tính thương hợp thấp có thể làm nhà khoa học, nhà phê bình hay binh lính xuất sắc. Hãy nhớ rằng, không có đặc điểm tính cách nào trong năm đặc điểm tính cách lớn  tích hàm ý tích cực hoặc tiêu cực, chúng chỉ đơn giản là những đặc điểm mà cá nhân thể hiện ở một mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

 

Mỗi đặc điểm tính cách lớn bao gồm 6 đặc điểm tính cách nhỏ. Những đặc điểm nhỏ này được đánh giá độc lập so với đặc tính lớn.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Gói Các Bài Đánh Giá 5 Đặc Trưng Tính Cách Lớn

300 câu hỏi kèm báo cáo - Thời hạn sử dụng : 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
99,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0