Đánh giá tính cách & đam mê

Các bài kiểm tra tính cách được thiết kế để đo tính cách, nhân cách của công việc như lãnh đạo, quản lý của các bên liên quan, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng làm việc dưới áp lực và nhiều hơn nữa. Thời gian của các bài đánh giá này được kiểm soát rất chặt chẽ. Một bài đánh giá thông thường có thể kéo dài 30-45 phút cho 15-50 câu hỏi. Kết quả đánh giá cá nhân không có câu trả lời đúng hoặc sai trong bài kiểm tra tính cách. Cũng không có tính cách tích cực hay tiêu cực. Tính cách của bạn được đo dựa trên sự phù hợp với yêu cầu công việc.

Cá nhân tham gia có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi trên giấy hoặc trực tuyến. Những ưu điểm của đánh giá trực tuyến gồm có: kết quả ngay tức thì và trong thực tế bài đánh giá có thể được thực hiện tại công ty dịch vụ việc làm hoặc thậm chí là tại nhà. Điều này làm cho việc đánh giá trực tuyến trở nên đặc biệt phù hợp với việc sàng lọc ban đầu vì phương pháp này rõ ràng là rất hiệu quả về mặt chi phí và thời gian.

Có nhiều bài kiểm tra tính cách phổ biến khác thường được sử dụng trên thị trường. Một số đo tính cách khác nhau hoặc cách hành xử từ người khác. Do đó, hiểu được kiểm tra tính cách của bạn, đo lường tính cách của bạn, và loại tính cách nào quan trọng đối với người sử dụng lao động của bạn là rất quan trọng trong việc kiểm tra tính cách và nhận được công việc bạn muốn.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá 5 Đặc Trưng Tính Cách Lớn

50 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Đặc Tính Công Việc - Hướng Ngoại

12 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
3 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Đặc Tính Công Việc - Kiểm Soát Căng Thẳng

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 03 tháng
3 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Đặc Tính Công Việc - Lãnh Đạo

8 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
3 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Đặc Tính Công Việc - Trung Thực & Chính Trực

11 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
3 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Đặc Tính Công Việc - Động Lực

12 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
3 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá 5 Đặc Trưng Tính Cách Lớn

300 câu hỏi kèm báo cáo - Thời hạn sử dụng : 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
99,000 VND

Đặc Tính Công Việc - Kiếm Soát Tức Giận

8 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
3 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0