Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống

Đánh giá khả năng lãnh đạo theo tình huống đo lường khả năng lãnh đạo của một người trong đó mỗi hành vi đem lại hiệu quả cao sẽ được xếp hạng dựa trên kỹ năng lãnh đạo của họ. Bài đánh giá bao gồm các tình huống mô phỏng liên quan đến các tình huống yêu cầu khả năng lãnh đạo.

Bài đánh giá khả năng lãnh đạo theo tình huống cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về những kiến thức và ứng dụng các hành vi lãnh đạo của bạn. Báo cáo này cho phép các cá nhân hiểu rõ về phong cách lãnh đạo của họ và cách hành xử phù hợp cho nhiều tình huống khác nhau. Việc nâng cao nhận thức của bản thân theo cách này giúp các cá nhân xác định cách tiếp cận hiện tại của họ với kĩ năng lãnh đạo cũng như hiểu rõ thế mạnh và mục tiêu cần phát triển của họ liên quan đến các hành vi lãnh đạo.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp & Quản trị viên tập sự.

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng lãnh đạo theo tình huống này bao gồm 08 câu hỏi với các tình huống mô phỏng các vấn đề liên quan đến kĩ năng lãnh đạo và thời lượng là 20 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lí Tình Huống 01

8 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Xử Lí Tình Huống

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lí Tình Huống

40 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Xử Lí Tình Huống )

76 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Xử Lí Tình Huống )

100 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Xử Lí Tình Huống )

420 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Ngôn Ngữ )

152 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tính Toán-Phân Tích )

170 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Hệ Thống )

130 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Logic )

130 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Phản Biện )

80 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0