Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic, tương tự bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ và hệ thống, đo lường khả năng của cá nhân làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề. Mỗi câu hỏi sẽ hiển thị một loạt các hình dạng / vật thể. Nhiệm vụ của ứng viên là xác định các quy tắc logic cơ bản của từng chuỗi đó và sử dụng thông tin này để chọn hình dạng bị thiếu từ một số câu trả lời cho trước. Các ứng viên thực hiện tốt bài kiểm tra khả năng suy luận quy nạp này có khuynh hướng chứng minh được khả năng tư duy phân tích và khái niệm tốt hơn so với các ứng viên khác.

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic đo lường khả năng phân tích và ra quyết định của ứng viên dựa vào các điều kiện được đưa ra. Vì vậy, loại bài kiểm tra này đóng vai trò quan trọng trong tất cả các kỳ thi tuyển dụng, thi vào ngân hàng, các MNCs, FMCG, Y tế, Xây dựng, Bán lẻ, Năng lượng ... và các bài kiểm tra đầu vào khác của các tổ chức khác nhau.

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy logic giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề.
• Giải thích các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Học viên.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic bao gồm 10 câu hỏi với thời gian trả lời là 10 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 03 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Logic )

126 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Logic )

150 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Logic )

470 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Logic )

202 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Logic )

220 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Logic & Tư Duy Hệ Thống )

180 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Logic & Tư Duy Phản Biện )

130 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Logic )

130 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Tư Duy Logic )

140 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0