Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi

Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi được sử dụng để tuyển chọn nhân viên kỹ thuật, những người có thể tìm và sửa chữa lỗi trong các hệ thống điện tử và cơ khí do các thiết bị hiện đại ngày nay trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống điều khiển điện tử (được cho là ngày càng phức tạp) nên khả năng tiếp cận vấn đề một cách logic để tìm ra nguyên nhân lỗi là ngày càng quan trọng.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng phát hiện lỗi của ứng viên?
• Đề xuất các phương pháp thu mua với hiệu quả chi phí cao.

• Thực hiện bảo dưỡng dự phòng cho các hệ thống và máy móc điện tử, cơ khí.

• Phát hiện, chẩn đoán lỗi kỹ thuật và sửa chữa chúng một cách chính xác.

Nhóm mục tiêu: Chuyên gia Kỹ thuật và kỹ sư (cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá, công nghệ thông tin, kết cấu ...).

Cấu trúc bài đánh giá: Bài kiểm tra này gồm 12 câu hỏi với sự kết hợp của các hình ảnh và ký hiệu được sử dụng trong các thiết bị chuyển mạch khác nhau và thời gian hoàn thành là 20 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi 01

12 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi

36 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Kỹ Thuật )

96 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Ngôn Ngữ )

148 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tính Toán-Phân Tích )

416 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tính Toán-Phân Tích )

166 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Hệ Thống )

126 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Logic )

126 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Phi Ngôn Ngữ )

86 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Phản Biện )

76 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Xử Lí Tình Huống )

76 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0