CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CHO BẠN

Ứng viên

Kiến tạo sự nghiệp mơ ước

Bài đánh giá năng lực
Bài kiểm tra tính cách
Trung tâm đánh giá
Bước 1: Khám phá tài năng

Khám phá điểm mạnh của bạn

Năng lực
quản lí
Năng lực chuyên môn
Năng lực cốt lõi
Bước 2: Đánh giá mức độ phù hợp công việc

‘Biết mình biết ta-trăm trận trăm thắng’

Hướng dẫn tạo CV theo chuẩn năng lực
Phỏng vấn theo chuẩn khung năng lực (BEI-STAR )
Bước 3: Hướng dẫn phỏng vấn và tạo CV

Sẵn sàng cho thành công của bạn

TÌM VIỆC LÀM

Hàng ngàn ứng cử viên trên thế giới tham gia mỗi phút. Quảng bá hồ sơ của bạn ngay trên mô hình tuyển dụng ‘Đúng nhân tài-Hợp văn hóa’.

TẠO HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Hồ sơ xin việc của ứng viên là những viên kim cương đã được mài giũa bởi JobTest thông qua mô hình tuyển dụng ‘Đúng nhân tài-Hợp văn hóa. Mô hình của chúng tôi đã được chứng minh hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng.

PHỎNG VẤN THỬ

Hệ thống Đánh giá chuẩn năng lực Đúng Nhân Tài-Hợp Văn Hóa tăng khả năng tuyển dụng ứng viên chính xác đến 79%. Đánh giá nhu cầu và phân tích đào tạo chính xác đến 86%. Đánh giá, phát hiện tiềm năng lãnh đạo, quy hoạch sự kế thừa chính xác lên đến 83%.

Đơn vị cộng tác

Gói Đánh Giá Ứng Viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích được thiết kế để đo lường khả năng giải thích, phân tích và rút ra các kết luận logic dựa trên thông tin được cung cấp trong các bảng, biểu đồ và hình vẽ.

Bài đánh giá này cơ bản thường được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí không phải là quản lý (không bao gồm nhóm ngành ngân hàng, tài chính và tư vấn). Trong những câu hỏi của kiểm tra này, các ứng viên nhận được một kịch bản ngắn và yêu cầu chứng minh khả năng tính toán đơn giản, như nhân / chia số, tính toán số tăng trung bình hoặc tăng phần trăm. Thông thường, các ứng viên được phép sử dụng máy tính trong loại bài kiểm tra số này.

Khả năng phân tích và tính toán mức độ khó trung bình có thể được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí không phải quản lý cũng như chuyên gia. Bài kiểm tra này bao gồm các kịch bản câu hỏi ngắn hơn nhưng cũng phức tạp hơn. Các ứng viên không được yêu cầu phải chứng minh kỹ năng số học của họ, mà là khả năng để hiểu được thông tin số liệu một cách nhanh chóng và đưa ra các quyết định hợp lý và chính xác.

Khả năng phân tích và tính toán phức tạp thường rất phổ biến, cung cấp cho ứng viên thông tin số dưới dạng đồ thị và bảng biểu. Trong loại kiểm tra này, ứng viên được yêu cầu thực hiện một số quyết định liên quan đến kinh doanh dựa trên thông tin được cung cấp. Loại kiểm tra này thường được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí chuyên gia và quản lý cấp cao.

Dữ liệu số được tạo bởi các hệ thống tổ chức hoặc được truyền đạt bởi các đối tác chủ chốt luôn là nguồn thông tin quan trọng để thúc đẩy kết quả, theo dõi tiến độ và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Do đó, nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng thu thập, giải thích, phân tích và trình bày có hiệu quả các dữ liệu số này.

Kết quả của bài đánh giá khả năng phân tích và tính toán giúp nhà tuyển dụng để khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Có khả năng xác định chính xác và hiệu quả các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh doanh và rút ra kết luận từ các số liệu - chẳng hạn như số liệu thực hiện, kết quả tài chính và các báo cáo phân tích.
• Có khả năng giám sát hiệu quả và tiến độ dựa trên số liệu, chẳng hạn như biểu đồ và bảng biểu.
• Có khả năng trình bày rõ ràng và truyền đạt các vấn đề liên quan đến kinh doanh trong biểu đồ và bảng cho các đơn vị chủ chốt liên quan.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản trị viên tập sự

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng phân tích và tính toán bao gồm 10 câu hỏi liên quan đến biểu đồ, bảng biểu, và thời lượng hoàn thành là 10 phút.

48 Bài Kiểm Tra

480 Câu Hỏi +

Hơn 480 câu hỏi với lời giải thích chi tiết và báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic, tương tự bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ và hệ thống, đo lường khả năng của cá nhân làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề. Mỗi câu hỏi sẽ hiển thị một loạt các hình dạng / vật thể. Nhiệm vụ của ứng viên là xác định các quy tắc logic cơ bản của từng chuỗi đó và sử dụng thông tin này để chọn hình dạng bị thiếu từ một số câu trả lời cho trước. Các ứng viên thực hiện tốt bài kiểm tra khả năng suy luận quy nạp này có khuynh hướng chứng minh được khả năng tư duy phân tích và khái niệm tốt hơn so với các ứng viên khác.

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic đo lường khả năng phân tích và ra quyết định của ứng viên dựa vào các điều kiện được đưa ra. Vì vậy, loại bài kiểm tra này đóng vai trò quan trọng trong tất cả các kỳ thi tuyển dụng, thi vào ngân hàng, các MNCs, FMCG, Y tế, Xây dựng, Bán lẻ, Năng lượng ... và các bài kiểm tra đầu vào khác của các tổ chức khác nhau.

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy logic giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề.
• Giải thích các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Học viên.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic bao gồm 10 câu hỏi với thời gian trả lời là 10 phút.

21 Bài Kiểm Tra

210 Câu Hỏi +

Hơn 210 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết hay còn gọi là khả năng tập trung tiểu tiết được trình bày trong các bảng thông tin cần phải được kiểm tra, đối chiếu với nhau. Đây là bài kiểm tra được sử dụng để đo lường khả năng phát hiện các lỗi trong dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng được sử dụng để tuyển chọn ứng viên cho các công việc như văn phòng, hành chính, thư ký và nhập liệu, đặc biệt là các loại công việc yêu cầu độ chính xác cao. Ví dụ: kế toán, ngân hàng và chăm sóc sức khỏe.

Dữ liệu này có thể là vô nghĩa, ví dụ: số tài khoản; hoặc có thể là có một ý nghĩa nào đó, ví dụ: tên và địa chỉ. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là kiểm tra từng chi tiết chứ không chỉ đơn thuần là "đọc" các dữ liệu một cách thông thường. Bạn cũng nên nhớ rằng có thể có nhiều hơn một lỗi trong bất kỳ trường dữ liệu nào.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng làm việc chi tiết của ứng viên?

• Kiểm tra thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và thể hiện kỹ năng phân tích hiệu quả;

• Làm việc chi tiết và chú ý đến tiểu tiết.

• Xử lý các công việc hành chính, thư ký văn phòng một cách hiệu quả.

Nhóm mục tiêu: Công việc hành chính và văn phòng, Sinh viên tốt nghiệp, Quản lý tập sự

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá bao gồm 20 câu hỏi với dữ liệu số, địa chỉ, bảng, vv.., và thời gian hoàn thành là 10 phút.

37 Bài Kiểm Tra

740 Câu Hỏi +

Hơn 740 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện là trọng tâm của tất cả các vị trí công việc, đòi hỏi người thực hiện phải đưa ra những quyết định hợp lý dựa trên nguồn thông tin phức tạp. Bài đánh giá này đã được phát triển để đánh giá một nhân viên với khả năng cốt lõi là mang lại hiệu quả cao về mặt thời gian và chi phí. 

Bài đánh giá này bao gồm hai loại kiểm tra thành phần là:  đánh giá khả năng tư duy phản biện bằng lời nói và khả năng tư duy phản biện bằng số liệu.

Khả năng tư duy phản biện bằng lời nói đánh giá khả năng để hiểu chính xác các kết luận và suy luận một cách hợp lý từ các báo cáo phức tạp. Do đó, bài đánh giá này rất quan trọng cho các công việc có tính chất quản lý và chuyên nghiệp, đòi hỏi việc phải giải thích chính xác các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.

Khả năng tư duy phản biện bằng số liệu là khả năng hiểu và đánh giá một cách chính xác một loạt các dữ liệu số và rút ra những kết luận hợp lý. Do đó, bài đánh giá này là yếu tố chính cho vai trò quản lý và chuyên môn, đòi hỏi khả năng thấu hiểu thông tin về tài chính, số liệu và thống kê.

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy phản biện giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Hiểu và rút ra các kết luận và suy luận hợp lý từ các báo cáo phức tạp.
• Giải thích chính xác các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.
• Hiểu các thông tin tài chính, số liệu và thống kê.

Nhóm mục tiêu: Các cấp quản lý và sau đại học; Quản trị viên tập sự.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng tư duy phản biện bao gồm 08 câu hỏi với một loạt tình huống được thể hiện bằng ngôn từ hoặc số liệu, thời gian hoàn thành là 20 phút.

10 Bài Kiểm Tra

80 Câu Hỏi +

Hơn 80 câu hỏi kèm giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống có liên quan chặt chẽ với bài đánh giả khả năng tư duy phi ngôn ngữ / trừu tượng. Các bài đánh giá này được sử dụng để tuyển chọn các chuyên gia, kỹ sư công nghệ thông tin, những người thường xuyên làm việc với các vấn đề trừu tượng phức tạp bằng phương pháp phân tích. Các câu hỏi bao gồm các biểu đồ hoặc sơ đồ quy trình và có thể đánh giá khả năng của ứng viên để tuân theo một loạt các hướng dẫn logic hoặc suy luận ra các nguyên lý được trình bày bằng các biểu tượng, sơ đồ đó.

Những dạng câu hỏi này có thể xuất hiện trong các loại bài kiểm tra khác nhưng chúng đặc biệt phù hợp với các công việc liên quan đến công nghệ thông tin vì chúng phản ánh chặt chẽ cách thức mà các nhà phân tích và lập trình viên tiếp cận để thiết kế phần mềm. Như vậy, những loại bài kiểm này có thể được dùng như một mẫu kiểm tra công việc độc lập với bất kỳ ngôn ngữ công nghệ hoặc lập trình nào.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng tư duy hệ thống của ứng viên?

• Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn chúng với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

• Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả.

• Tư duy chiến lược và hệ thống về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.

Nhóm mục tiêu: Kỹ sư và chuyên gia CNTT, Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Tập sự

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng tư duy hệ thống bao gồm 10 câu hỏi với các biểu đồ, sơ đồ, hệ thống, qui trình hay biểu tượng và thời gian hoàn thành là 15 phút.

24 Bài Kiểm Tra

240 Câu Hỏi +

Hơn 240 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống

Đánh giá khả năng lãnh đạo theo tình huống đo lường khả năng lãnh đạo của một người trong đó mỗi hành vi đem lại hiệu quả cao sẽ được xếp hạng dựa trên kỹ năng lãnh đạo của họ. Bài đánh giá bao gồm các tình huống mô phỏng liên quan đến các tình huống yêu cầu khả năng lãnh đạo.

Bài đánh giá khả năng lãnh đạo theo tình huống cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về những kiến thức và ứng dụng các hành vi lãnh đạo của bạn. Báo cáo này cho phép các cá nhân hiểu rõ về phong cách lãnh đạo của họ và cách hành xử phù hợp cho nhiều tình huống khác nhau. Việc nâng cao nhận thức của bản thân theo cách này giúp các cá nhân xác định cách tiếp cận hiện tại của họ với kĩ năng lãnh đạo cũng như hiểu rõ thế mạnh và mục tiêu cần phát triển của họ liên quan đến các hành vi lãnh đạo.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp & Quản trị viên tập sự.

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng lãnh đạo theo tình huống này bao gồm 08 câu hỏi với các tình huống mô phỏng các vấn đề liên quan đến kĩ năng lãnh đạo và thời lượng là 20 phút.

22 Bài Kiểm Tra

176 Câu Hỏi +

Hơn 176 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ còn được gọi là bài kiểm tra tư duy khái niệm / trừu tượng, được thiết kế để đánh giá và đo lường các kỹ năng tư duy bên trong của mỗi cá nhân hoặc “trí thông minh mềm”, đó là khả năng của một người để nhanh chóng xác định các nguyên lý, các quy tắc logic và các xu hướng của dữ liệu mới, sau đó suy luận ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề. Các bài đánh giá này đo lường những gì mà hầu hết mọi người gọi là ' trí thông minh đường phố', khả năng 'suy nghĩ thông suốt và đưa ra giải pháp nhanh chóng’. 

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả báo cáo của ứng viên?

Khả năng nhanh chóng xác định các mối quan hệ, quy tắc và xu hướng chính xác trong nhóm dữ liệu, chẳng hạn như hành vi mua hàng của khách hàng hoặc các nghiên cứu về thị trường là yếu tố quyết định đến khả năng suy nghĩ chiến lược của ứng viên, nắm bắt được bức tranh tổng thể và nhanh chóng giải quyết vấn đề. Vì vậy, các nhà tuyển dụng thường mong đợi ứng viên của họ phải có khả năng tư duy phi ngôn ngữ / trừu tượng.       

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên của họ có thể:

• Học các kỹ năng mới nhanh chóng và hiệu quả.
• Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý.
• Tư duy chiến lược về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.
• Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn nó với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Tập sự.

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ gồm 12 câu hỏi với các mẫu, sơ đồ, hình ảnh và thời gian hoàn thành là 15 phút.

10 Bài Kiểm Tra

100 Câu Hỏi +

10 bài đánh giá

Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ là một trong những bài kiểm tra khả năng phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng, các tổ chức giáo dục để đo lường khả năng đọc và hiểu thông tin bằng văn bản của ứng viên cũng như đánh giá sự phù hợp và tiềm năng của họ với công việc. Trong bài đánh giá này, các câu hỏi tương ứng với các đoạn văn được đưa ra, ứng viên sau đó được yêu cầu phải quyết định xem câu nào đúng, sai, hoặc không thể khẳng định bằng thông tin có trong đoạn văn.

Kết quả của bài đánh giá năng lực ngôn ngữ giúp các nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:
• Phân loại và xác định các vấn đề chính liên quan đến công việc và đưa ra kết luận logic từ các tài liệu của công ty, tổ chức; chẳng hạn như các tài liệu hướng dẫn và báo cáo.
• Soạn thảo các báo cáo và tài liệu của tổ chức một cách rõ ràng theo yêu cầu của công việc.
• Thông báo các vấn đề liên quan đến công việc một cách rõ ràng và đơn giản cho đồng nghiệp, quản lý và khách hàng.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Tập sự

Cấu trúc bài Đánh giá: Bài đánh giá gồm 08 câu hỏi bằng đoạn văn và thời gian để hoàn thành là 10 phút.

41 Bài Kiểm Tra

328 Câu Hỏi +

328+ câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật

Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức của ứng viên về các nguyên tắc vật lý và cơ khí được ứng dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Câu hỏi lý luận cơ khí được sử dụng cho việc lựa chọn nhiều loại công việc bao gồm kỹ thuật cơ khí, quân đội, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, cũng như nhiều ngành nghề thủ công và kỹ thuật khác.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ thuật của ứng viên?

• Áp dụng các kỹ năng và khả năng kỹ thuật của ứng viên cho công việc một cách hiệu quả.
• Vận hành và sử dụng hệ thống máy móc đúng cách.
• Thực hiện bảo dưỡng dự phòng cho các hệ thống, máy móc điện tử và cơ khí.

Nhóm mục tiêu: Kỹ thuật và kỹ sư (cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa, cấu trúc ...)

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng kỹ thuật bao gồm 20 câu hỏi liên quan tới đòn bẩy, ròng rọc, bánh răng, lò xo và các đoạn mạch đơn giản trong bộ môn Khoa học với thời gian trả lời là 20 phút.

3 Bài Kiểm Tra

60 Câu Hỏi +

Hơn 60 câu hỏi kèm giải thích câu trả lời chi tiết

Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn

Năm đặc điểm tính cách lớn là mô hình đánh giá tính cách được chấp nhận và được sử dụng phổ biến nhất trong tâm lý học. Năm đặc điểm tính cách lớn được xây dựng từ các cuộc thống kê nghiên cứu của những phản ứng đối với các đặc điểm tính cách. Bài kiểm tra sử dụng kỹ thuật gọi là phân tích nhân tố, các nhà nghiên cứu có thể xem xét phản ứng của mọi người với hàng trăm đặc điểm tính cách và đặt câu hỏi "Đặc điểm tính cách nào là tốt nhất để gắn cho một cá nhân?". Điều này đã được thực hiện với nhiều mẫu thử nghiệm từ khắp nơi trên thế giới và kết quả chung là: trong khi dường như có các biến số tính cách thì không có giới hạn, năm đặc điểm tính cách nổi bật nhất lại có thể được tổng hợp để giải thích cho rất nhiều người và các thử nghiệm này đã trả lời các câu hỏi về tính cách của họ: Tính hướng ngoại, Tính phản ứng tự nhiên, Tính Tương hợp, Tính Tận tâm và Tính Sẵn sàng trải nghiệm. Năm tính cách lớn không liên quan đến bất kỳ bài kiểm tra cụ thể nào, một loạt các biện pháp đã được phát triển để đo lường chúng. Bài đánh giá này sử dụng Mô hình Năm Đặc Tính lớn từ Mô hình đánh giá tính cách Quốc tế IPIP, được phát triển bởi Goldberg (1992).
Điều quan trọng cần lưu ý là các bài đánh giá tính cách được sử dụng trong quá trình tuyển dụng và tuyển chọn là bản quyền có sở hữu trí tuệ của các công ty tạo ra chúng. Kết quả là họ có thể sử dụng những thuật ngữ khác nhau để mô tả các khía cạnh của tính cách mà họ đưa ra để đo lường. Điều này thường do quyền tác giả và để phân biệt mình trong thị trường, trong đó có một số lượng lớn các sản phẩm ít nhiều giống nhau theo nhiều cách.

Để tránh bất kỳ sự thiên vị và tránh xa bất kỳ vấn đề bản quyền có thể có, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa được công bố rộng rãi bởi nhà tâm lý học nổi tiếng Dr. John A. Johnson thuộc Đại học Bang Pennsylvania.

Điều quan trọng là bỏ qua mối liên hệ tích cực hoặc tiêu cực mà những từ này có trong ngôn ngữ hàng ngày. Ví dụ, Tính Tương hợp rõ ràng là thuận lợi để đạt được và duy trì sự nổi tiếng. Người có tính tương hợp được yêu thích hơn so với những người không có đặc tính này. Mặt khác, Tính tương hợp cao (dễ chấp nhận) lại không hữu ích trong các tình huống đòi hỏi phải có những quyết định khó khăn hoặc hoàn toàn khách quan.

Những người có tính tương hợp thấp có thể làm nhà khoa học, nhà phê bình hay binh lính xuất sắc. Hãy nhớ rằng, không có đặc điểm tính cách nào trong năm đặc điểm tính cách lớn  tích hàm ý tích cực hoặc tiêu cực, chúng chỉ đơn giản là những đặc điểm mà cá nhân thể hiện ở một mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
1. Open To Experience: Tính mở (đôi khi được gọi là trí năng hoặc khả năng sáng tạo)- Nó đánh giác mức độ sáng tạo, sự ham muốn kiến thức và kinh nghiệm mới của bạn
2. Conscientiousness: Tính tận tâm – Nó đánh giá mức độ quan tâm của bạn dành cho cuộc sống và công việc. Nếu bạn đạt điểm cao trong tính tận tâm, bạn là người có tổ chức và kỹ lưỡng. Nếu điểm thấp, bạn có vẻ cẩu thả và không có tổ chức.
3. Extraversion: Tính hướng ngoại – Đánh giá mức độ giao tế xã hội của bạn. Bạn là người hướng ngoại hay ít nói? Bạn có thể hứng thú làm việc từ đám đông, hay bạn cảm thấy khó để làm việc và ở cạnh người khác?
4. Agreeableness: Tính tương hợp – Đánh giá sự thân thiện và lòng tốt của bạn với người khác? Bạn có sự cảm thông? Hay bạn có thể đồng cảm với người khác không?
5. Neuroticism: Tính phản ứng tự nhiên (đôi khi được gọi là tính ổn định xúc cảm hoặc tính ổn định thần kinh) – Nó đánh giá mức độ cảm xúc của bạn. Bạn có phản ứng tiêu cực trước tin xấu hay phản ứng một cách bình tĩnh? Bạn có lo lắng thái quá về các tiểu tiết, hay cảm thấy thoải mái trong các tình huống căng thẳng

1 Bài Kiểm Tra

50 Câu Hỏi +

50 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn Đầy Đủ

Năm đặc điểm tính cách lớn là mô hình đánh giá tính cách tốt nhất và được chấp nhận và được sử dụng phổ biến nhất trong tâm lý học. Năm đặc điểm tính cách lớn được xây dựng từ các cuộc nghiên cứu thống kê của những phản ứng đối với các đặc điểm tính cách. Sử dụng kỹ thuật gọi là phân tích nhân tố, các nhà nghiên cứu có thể xem xét phản ứng của mọi người với hàng trăm đặc điểm tính cách và đặt câu hỏi "Đặc điểm tính cách nào là tốt nhất để gắn cho một cá nhân?". Điều này đã được thực hiện với nhiều mẫu từ khắp nơi trên thế giới và kết quả chung là, trong khi dường như có các biến số tính cách không giới hạn, năm đặc điểm tính cách nổi bật nhất được tổng hợp để giải thích cho rất nhiều người trả lời các câu hỏi về tính cách của họ: Tính hướng ngoại, Tính phản ứng tự nhiên, Tính Tương hợp, Tính Tận tâm và Tính Sẵn sàng trải nghiệm. Năm tính cách lớn không liên quan đến bất kỳ kiểm tra cụ thể nào, một loạt các biện pháp đã được phát triển để đo lường chúng. Bài đánh giá này sử dụng Mô hình Năm Đặc Tính lớn từ Mô hình đánh giá tính cách Quốc tế IPIP, được phát triển bởi Goldberg (1992).

Điều quan trọng cần lưu ý là các bài đánh giá tính nhân cách được sử dụng trong quá trình tuyển dụng và tuyển chọn là bản quyền có sở hữu trí tuệ của các công ty tạo ra chúng. Kết quả là họ có thể sử dụng những thuật ngữ khác nhau để mô tả các khía cạnh của tính cách mà họ đưa ra để đo lường. Điều này thường do các lý do về quyền tác giả và để phân biệt mình trong một thị trường, trong đó có một số lượng lớn các sản phẩm ít nhiều giống nhau theo nhiều cách.


Để tránh bất kỳ sự thiên vị nào có thể có và tránh xa bất kỳ vấn đề bản quyền nào, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa được công bố rộng rãi bởi nhà tâm lý học nổi tiếng Dr. John A. Johnson thuộc Đại học Bang Pennsylvania.


Điều quan trọng là bỏ qua mối liên hệ tích cực hoặc tiêu cực mà những từ này có trong ngôn ngữ hàng ngày. Ví dụ, Tính Tương hợp rõ ràng là thuận lợi để đạt được và duy trì sự nổi tiếng. Người có tính thích hợp được yêu thích hơn so với những người không có đặc tính này. Mặt khác, Tính tương hợp cao (dễ chấp nhận) lại không hữu ích trong các tình huống đòi hỏi phải có những quyết định khó khăn hoặc hoàn toàn khách quan.


Những người có tính thương hợp thấp có thể làm nhà khoa học, nhà phê bình hay binh lính xuất sắc. Hãy nhớ rằng, không có đặc điểm tính cách nào trong năm đặc điểm tính cách lớn  tích hàm ý tích cực hoặc tiêu cực, chúng chỉ đơn giản là những đặc điểm mà cá nhân thể hiện ở một mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

 

Mỗi đặc điểm tính cách lớn bao gồm 6 đặc điểm tính cách nhỏ. Những đặc điểm nhỏ này được đánh giá độc lập so với đặc tính lớn.

6 Bài Kiểm Tra

300 Câu Hỏi +

300 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi

Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi được sử dụng để tuyển chọn nhân viên kỹ thuật, những người có thể tìm và sửa chữa lỗi trong các hệ thống điện tử và cơ khí do các thiết bị hiện đại ngày nay trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống điều khiển điện tử (được cho là ngày càng phức tạp) nên khả năng tiếp cận vấn đề một cách logic để tìm ra nguyên nhân lỗi là ngày càng quan trọng.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng phát hiện lỗi của ứng viên?
• Đề xuất các phương pháp thu mua với hiệu quả chi phí cao.

• Thực hiện bảo dưỡng dự phòng cho các hệ thống và máy móc điện tử, cơ khí.

• Phát hiện, chẩn đoán lỗi kỹ thuật và sửa chữa chúng một cách chính xác.

Nhóm mục tiêu: Chuyên gia Kỹ thuật và kỹ sư (cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá, công nghệ thông tin, kết cấu ...).

Cấu trúc bài đánh giá: Bài kiểm tra này gồm 12 câu hỏi với sự kết hợp của các hình ảnh và ký hiệu được sử dụng trong các thiết bị chuyển mạch khác nhau và thời gian hoàn thành là 20 phút.

2 Bài Kiểm Tra

24 Câu Hỏi +

Hơn 24 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát chỉ đơn giản có nghĩa là đo lường tâm trí. Nó bắt nguồn từ "tâm lý" của người Hy Lạp (tâm) và "metron" (đo lường). Về cơ bản, nó là một biện pháp đo lường cách thức bộ não của một người hoạt động và cung cấp phương pháp đo lường, định lượng về khả năng tư duy của họ.

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát đã được sử dụng từ những năm đầu của thế kỷ 20 và đã được phát triển để sử dụng trong tâm lý giáo dục. Nhưng ngày nay, ngoài giáo dục, ứng viên tìm việc thường phải trải qua loại bài đánh giá này như là một phần của việc tuyển dụng hoặc quá trình tuyển chọn. Các loại bài đánh giá này được đưa ra bởi các nhà tâm lý chuyên nghiệp và mục tiêu của họ là cung cấp cho người sử dụng lao động các phương pháp đáng tin cậy trong việc tuyển dụng và tuyển chọn các ứng viên phù hợp nhất hoặc các ứng viên tiềm năng nhất cho chương trình qui hoạch phát triển lãnh đạo và bổ nhiệm.

Bài đánh giá khả năng tổng quát thường có 02 loại chính:

1.    Có những bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá phẩm chất cá nhân, chẳng hạn như tính cách, niềm tin, giá trị và sở thích, cũng như động cơ hoặc động lực. Đây được gọi là các phương pháp đo hiệu suất điển hình. Chúng thường được quản lý mà không có giới hạn về thời gian và các câu hỏi không có câu trả lời "đúng" và "sai". Câu trả lời phản ánh cách người thực hiện bài kiểm tra thường cảm thấy, những gì họ tin, hoặc những gì họ suy nghĩ về mọi thứ.

2.    Loại thứ hai bao gồm các bài kiểm tra được thiết kế để đo lường hiệu suất. Đây được gọi là kiểm tra khả năng, năng khiếu hoặc năng lực và được biết đến như là các phương pháp đo lường hiệu suất tối đa. Chúng thường được quản lý với một giới hạn thời gian cố định, và các câu hỏi có câu trả lời đúng và sai.

Trong những năm gần đây, các bài kiểm tra tính trung thực và chính trực của ứng viên cũng như khuynh hướng kiềm chế sự tức giận của họ đã có sự tăng trưởng nhanh (đặc biệt là ở Mỹ và Anh). Những bài đánh giá này đã thu hút rất nhiều tranh cãi, bởi vì các câu hỏi về tính hợp lệ của chúng; tuy nhiên, sự phổ biến của chúng với nhà tuyển dụng vẫn tiếp tục tăng.

Các bài đánh giá chuẩn năng lực hiện nay được sử dụng bởi hơn 80% công ty thuộc Fortune 500 ở Mỹ và hơn 75% của Times Top 100 công ty tại Anh. các công ty công nghệ thông tin, các tổ chức tài chính, tư vấn quản lý, chính quyền địa phương, các dịch vụ dân sự, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các lực lượng vũ trang tất cả đều sử dụng rộng rãi các loại bài đánh giá này.

 

15 Bài Kiểm Tra

700 Câu Hỏi +

700 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết

Đặc Tính Công Việc

Các Bài Đánh Giá Đặc Tính Công Việc bao gồm:

 Bài đánh giá Tính Trung thực & Chính trực: Bài đánh giá tính trung thực và chính trực là một loại kiểm tra tính cách cụ thể được thiết kế để đánh giá xu hướng của ứng viên liên quan đến tính trung thực và đáng tin cậy. Bài đánh giá này cố gắng dự đoán tiềm năng trong tương lai của ứng viên liên quan đến những hành vi làm việc có tính phản tác dụng và có xu hướng có hai loại: kiểm tra công khai và kiểm tra tính cách. Các bài đánh giá công khai đặt câu hỏi về hành vi, hành động và kết quả trước đây và thái độ đối với các hành vi tác động ngược lại tại nơi làm việc. Các bài đánh giá dựa trên tính cách thể hiện bản sắc của ứng viên và tìm kiếm các đặc điểm hoặc khuynh hướng tương quan với hành vi tiêu cực ở nơi làm việc. Sự thiếu tính trung thực liên quan đến các hành vi phản tác dụng như trộm cắp, bạo lực, phá hoại, kỷ luật, vắng mặt. Các bài đánh giá tính trung thực đã được chứng minh là có thể đo lường một số các yếu tố giống như kiểm tra tính cách chuẩn, đặc biệt là sự tận tâm, và có lẽ một số khía cạnh của sự ổn định về tình cảm và sự đồng nhất.

· Bài đánh giá Khả năng Kiểm Soát Căng Thẳng: Sự căng thẳng được định nghĩa là trải nghiệm về các kích thích, phiền toái và lo âu lớn nhỏ, những điều khó chịu trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Phạm vi này đo trải nghiệm hàng ngày của một cá nhân trong khoảng thời gian ba tháng trong sáu yếu tố khác nhau: 1) Sức khỏe; 2) công việc; 3) Tài chính cá nhân; 4) Gia đình; 5) Nghĩa vụ xã hội; Và 6) Các mối quan tâm về môi trường và thế giới. Kết quả là người ta không dễ bị tổn thương nhiều hơn những người khác khi bị căng thẳng. Cá nhân thực hiện bài đánh giá sẽ được hưởng lợi bằng cách tăng cường kỹ năng đối phó về thể chất, cảm xúc và hành vi để giúp họ giảm mức độ căng thẳng về công việc và cuộc sống.

 

Bài đánh giá Quản lý Căng thẳng được thiết kế để đo lường các đặc tính và thói quen làm giảm mối quan hệ căng thẳng-bệnh tật. Đánh giá căng thẳng nhanh chóng xác định các đặc điểm cá nhân và các hành vi nhằm giúp đối phó hoặc làm gia tăng căng thẳng. Sử dụng bài kiểm tra này trong phạm vi tổ chức như là một phần của chương trình chăm sóc sức khoẻ, quản lý căng thẳng và các chương trình khuyến khích sức khoẻ. Bởi vì nó nhanh chóng và dễ dàng để quản lý. Đánh giá mức độ căng thẳng lý tưởng cho việc sử dụng thường xuyên trong các tổ chức, phòng khám ngoại trú, bệnh viện, và y tế thực hành.

· Bài Đánh Giá Khả Năng Kiểm Soát Tức Giận: Kiểm soát tức giận là hiểu sự giận dữ của một người và và nguyên nhân của sự giận dữ. Kiểm soát tức giận nói về việc học hỏi và thực hành các phươn pháp tốt hơn để bày tỏ sự tức giận, và biết làm thế nào để ngăn chặn nó xảy ra ở nơi đầu tiên. Cụ thể, kiểm soát tức giận là biết được các yếu tố kích hoạt và các dấu hiệu cảnh báo sớm của sự tức giận, và các kỹ thuật học tập để bình tĩnh và quản lý tình hình trước khi nó vượt tầm kiểm soát.

· Bài Đánh Giá Động Lực Làm Việc: Động lực là các yếu tố bên trong và bên ngoài kích thích mong muốn và năng lượng ở trong con người để liên tục quan tâm và cam kết với công việc, vai trò hoặc chủ thể hoặc nỗ lực để đạt được mục đích.

Động lực là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố ý thức và vô thức như (1) cường độ mong muốn hoặc nhu cầu, (2) khuyến khích hoặc khen thưởng giá trị của mục tiêu, và (3) kỳ vọng của cá nhân và của bạn bè. Những yếu tố này là những lý do cho việc cư xử một cách nhất định.

Mỗi người đều có những giá trị khác nhau liên quan đến công việc và cần nhiều thứ khác nhau trong công việc để cảm thấy hài lòng và hoàn thành. Đối với một số người, đó có thể là tiền tài, danh vọng, quyền lực, tương tác xã hội hoặc biểu hiện sáng tạo. Đối với những người khác, nó có thể là thách thức trí tuệ, giúp đỡ người khác, hoặc độc lập. Bằng cách hiểu động lực nghề nghiệp của mình, người ta có thể lên kế hoạch cho một sự nghiệp hoàn hảo và hiệu quả hơn và tạo ra một môi trường mà họ có thể phát triển.

· Bài Đánh Giá Tính Hướng Ngoại: Tính Hướng ngoại có gắn kết rõ ràng với thế giới bên ngoài. Những người này cực kỳ thích thú tham gia với mọi người, đầy sức sống, và thường có những cảm xúc tích cực. Họ có khuynh hướng nhiệt tình, có định hướng hành động, những người có khả năng nói "Vâng!" Hay "Đi nào!" Để cơ hội cho sự phấn khích. Trong các nhóm, họ thích nói chuyện, tự khẳng định mình và thu hút sự chú ý của mình. Những người hướng nội không có được sự đa dạng, đầy năng lượng, và mức độ hoạt động của những người hướng ngoại. Họ có xu hướng yên lặng, ít nói, cố ý, cẩn trọng và tách rời khỏi thế giới xã hội. Việc ít  tham gia các hoạt động của xã hội không nên diễn giải như sự nhút nhát hoặc trầm cảm. Người hướng nội đơn giản chỉ cần ít sự phấn khích hơn người hướng ngoại và muốn ở một mình. Sự độc lập và kín đáo của người hướng nội đôi khi bị nhầm lẫn là không thân thiện hoặc kiêu ngạo. Trong thực tế, một người hướng nội có điểm số cao Tính Tương hợp (Agreeableness) sẽ không tìm kiếm người khác nhưng sẽ khá dễ chịu khi tiếp cận.

· Bài Đánh Giá Khả Năng Lãnh Đạo: Lãnh đạo là khả năng quản lý của một công ty để thiết lập và đạt được các mục tiêu đầy thách thức, hành động nhanh chóng và quyết đoán, vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh và truyền cảm hứng cho người khác thực hiện tốt. Nó là khó khăn để đặt một giá trị về lãnh đạo hoặc các khía cạnh định tính khác của một công ty, so với số liệu đo lường thường được theo dõi và dễ dàng hơn nhiều so sánh giữa các công ty. Những cá nhân có kỹ năng lãnh đạo giỏi trong giới kinh doanh thường có những vị trí điều hành như CEO, COO, CFO, Tổng giám đốc và Chủ tịch.

Các bài kiểm tra dựa trên tính cách này sẽ chỉ ra tính cách của ứng cử viên và tìm kiếm các đặc điểm hoặc khuynh hướng liên quan với các hành vi tiêu cực và tích cực tại nơi làm việc.

6 Bài Kiểm Tra

58 Câu Hỏi +

58 câu hỏi với báo cáo chi tiết

Lợi ích

Hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả
Tính thực tế cao
Được thiết kế dựa trên nghiệp vụ và cấp độ công việc…
Sử dụng mọi lúc, mọi nơi
Giao diện thân thiện, dễ dàng truy cập và sử dụng
Cung cấp đáp án từ chuyên gia
Kho dữ liệu lớn và được cập nhật định kì
Là sự chuẩn bị hoàn hảo cho việc làm tại các công ty đa quốc gia, ngân hàng, hãng hàng không, dầu khí, tài chính, giáo dục…

Việc làm hàng đầu

Xếp hạng ứng viên

Xếp hạng Họ Tên Loại bài kiểm tra Điểm
1 TRAN TRONG KHA Kha Situational Leadership Assessment 100%
2 Ngô Văn Giáp Critical Reasoning Test 100%
3 Nhân Nguyễn Nhan Situational Leadership Assessment 100%
4 Ngô Văn Giáp Abstract Reasoning Test 100%
5 MAI VAN NAM Numerical Reasoning Test 100%
6 Phan thị kim cúc Cúc Numerical Reasoning Test 100%
7 Ngô Văn Giáp Numerical Reasoning Test 100%
8 Tran Tham Numerical Reasoning Test 100%
9 Minh Lưu Logical Reasoning Test 100%
10 Phan Vũ Hoài Thư Data / Error Checking Test 100%
image
No Name
Giá : VND
0